Successful case

成功案例

A

成功案例

中国石化总部及区域中心视频会议提升项目

 项目概述

项目建设旨在部署一套基于中国石化总部与区域中心的综合视频会议管理软件平台,实现对总部、区域中心以及直属企业的全部设备的监控与配置管理,实现对日常各类不同规模、多组并行会议的管理、操控与备份切换,实现对会议状态的集中展示,实现对视频会议控制中心全部系统设备的管控,以及与中国石化运维平台集成等功能。

项目实施

增加区域中心节点,作为总部与企业之间的缓冲,缓解总部网络压力

优化会议管理及操控模式

完善互联网接入应用模式

增加多重备份机制,提升视频会议系统稳定性

                                                                                           部署示意图

项目特点

高清数量全面升级

系统备份全面升级(负载均衡)

端口、板卡备份全面升级

综合会议管理平台全面升级